n.k.

N.K. 2020 – 2

160 x 120 cm , Acryl , Sprühfarbe , Kohle , Papier auf Leinwand