n.k.

N.K. 2020 – 16

40 x 30 cm , Sandpapier, Acryl auf Leinwand