n.k.

N.K. 2020 – 13

40 x 32 cm , Papier , Sprühfarbe auf Leinwand